Chuyên gia nói về Tảo

Các nghiên cứu về tác dụng của tảo Spirulina
Các nghiên cứu về tác dụng của tảo Spirulina

Các kết quả nghiên cứu về độc tính và các tác động của Spirulina tiêu thụ trên người và động vật đã cho thấy: “Spirulina không có tác dụng phụ”. Đối với khả năng sinh sản, gây quái thai và các sự cố sau khi sinh, kết quả nghiên cứu trên động vật cũng cũng […] ...

Xem thêm