Môi trường sống

Môi trường sống của tảo Spirulina
Môi trường sống của tảo Spirulina

Tảo Spirulina sống trong các hồ nước sạch, có nhiều khoáng chất, tính kiềm cao (pH từ 8 – 11) và nhiệt độ ấm (320C – 450C), thậm chí ở nhiệt độ rất cao (600C). Thực tế, trong môi trường nhiệt độ càng cao, ánh sáng mạnh và môi trường nước có chứa nhiều khoáng […] ...

Xem thêm